زندگی بدونه هدف
دلم از عشق خوبان گیج و ویجه

                                             مژه بر هم زنم خونابه ریجه 

دل عاشق مثال چوب تر بی 

                                          سوی سرجه سری خوناوه ریجه

{رباعیات بابا طاهر همدانی}

نویسنده|سامان محمدی 

+ نوشته شده در  92/11/26ساعت 0:50  توسط سامان  | 

مادریعنی آرامش

پدریعنی آسایش

خداهرگزاین دوتاروازمانگیره...

(تقدیم به تمام پدر ها و مادر های مهربان

+ نوشته شده در  92/11/18ساعت 14:30  توسط سامان  | 

مادر تنها کسیست که میتوان

=دوستت دارم =

هایش راباورکرد(حتی اگر نگوید)

(تقدیم به تمام مادرایه مهربان جهان)

+ نوشته شده در  92/11/17ساعت 12:12  توسط سامان  | 

امروز که نوبت جوانی من است---می نوشم ازآنکه کامرانی من است

عیبش مکنیدگرچه تلخ است خوش است---تلخ است ازآن که زندگانی من است 

(خیام)

تقدیم به دوست عزیزم دردانشگاه سقز(میلادخالدیان)

+ نوشته شده در  92/11/17ساعت 0:22  توسط سامان  | 

کو رفیق مرد(قابل توجه نامردان)
+ نوشته شده در  92/11/07ساعت 18:50  توسط سامان  | 

تن مرد و نامرد یکیست

باید روزگار گذشت بدان مرد کیست

+ نوشته شده در  92/11/03ساعت 20:33  توسط سامان  |